تاریخ انتشار :

مرکز مسلمانان مینه‌سوتا

مجوز راه‌اندازی چهارمین مسجد شهر بروکلین‌پارک

اعضای «مرکز مسلمانان مینه‌سوتا» در شهر بروکلین پارک، از محل قبلی به مسجد رسمی‌شان که قرار است چهارمین مسجد شهر باشد نقل مکان می‌کنند.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) به نقل از ccxmedia، شورای شهر بروکلین پارک در ایالت مینه‌سوتای آمریکا، مجوز استفاده مشروط از یک مرکز جدید به عنوان چهارمین مسجد این شهر را صادر کرد و به این ترتیب اعضای سازمان «مرکز مسلمانان مینه‌سوتا» نیز در این شهر می‌توانند از مکان قبلی به مسجد رسمی‌شان نقل مکان کنند.

این نهاد مذهبی قصد دارند به یک مرکز بزرگ دو طبقه منتقل شوند و جامعه اسلامی قرار است طبقه اول را به خود اختصاص داده و طبقه دوم به عنوان فضای اداری قابل اجاره خواهد بود.

یکی از مباحث مطرح شده در جلسه شورای شهر که دوشنبه شب مطرح شد، وجود فضای پارکینگ کافی برای مسجد بود که به گفته نمایندگان مسجد، ۴۴ فضای پارکینگ در این محل وجود دارند که این تعداد بیش از حد مورد نیاز می‌باشد.

جف لوند ، شهردار شهر بروکلین پارک در این جلسه، ماه رمضان ، مقدس ترین ماه سال در فرهنگ اسلامی را مطرح کرد و خاطرنشان کرد که دو مسجد دیگر به دلیل کمبود جا مراسم باشکوه ماه‌های رمضان را در سالن‌های بزرگ دبیرستانی برگزار می‌کنند و پیشنهاد کرد که مرکز مسلمانان مینه‌سوتا نیز در روزهای مقدس و اعیاد که شلوغ می‌شود می‌توانند از استراتژی مشابهی بهره ببرند.

لوند گفت: ما با مساجد دیگر کار کرده ایم تا مناطقی را که مردم می توانند در خارج از محل پارک کنند ایجاد کنیم و آنها می توانند با اتوبوس نیز رفت و آمد کنند.

گفته می‌شود مسجد «مرکز مسلمانان مینه سوتا» یکی از چهار مسجدی است که در این شهر واقع شده است.

منبع:حوزه نیوز

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار