تبلیغ بین الملل
دانلود مجموعه مستند 26 قسمتی سفرنامه اربعین با هدف جذب مخاطب مسیحی

شیخ قمی مبلغ برجسته تشیع و اسلام در امریکای لاتین در این مستند به زبان اسپانیایی سفر خود در اربعین را به تصویر کشیده است.

  به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)

El Diario de Arbaeen es relato de las experiencias del Sheij Qomi en su visita a Iraq en octubre del año 2019
Él nos relata todas las bellezas de la caminata hacía el Santuario del Imam Hussain a.s.
una caminata de 80 kilometros desde la Ciudad Santa de Nayaf a Ciudad sagrada de Karbala

01, Agua por todo lado https://youtu.be/QQblkoBJQsY
02, Atención Médica Por TODOS LADOS https://youtu.be/lPi-yvrwmas
03, Banderas Por TODOS LADOS https://youtu.be/9jlci7nJ3lA
04 El Gran Bazar de Karbala https://youtu.be/_GJs7-UI1ME
05 BESOS Por TODOS LADOS https://youtu.be/Lj5ooQZI_ZA
06 Café Iraqui Por TODOS LADOS https://youtu.be/p25qmoIP8xU
07 Camellos para sacrificar en Arbaeen https://youtu.be/XKK7ApyrYPQ
08 las Lindas Chicas Generosas Iraquies https://youtu.be/bHsXEFImVK4
09, Coches diseñados para Imam Husain a.s. https://youtu.be/xk6UYWGesjk
10, Kibabes y Pollos Iraquies https://youtu.be/3Oo7SIhfxPo
11, Las Comidas Iraquies Por TODOS LADOS https://youtu.be/PR4cInaSVs0
12, Sheij Comiendo Por TODOS LADOS https://youtu.be/ozJzL1vaqPE
13, Los Ricos Datiles Por TODOS LADOS https://youtu.be/pLXRCSR5KLM
14, Mukib para el descanso Por TODOS LADOS https://youtu.be/dkgnI2TNEBA
15, Dulces Sabrosos Iraquies https://youtu.be/FcAbYcB_0zE
16, Ayatolah Khamenei y Sistani Por todo lado https://youtu.be/N3BniYAnQH8
17, Kibab y Shawirma Regalados Por todos lados https://youtu.be/fOez5BpiYxg
18, La Caminata con toda la Familia https://youtu.be/_Ls7xRyNNGg
19, La Oración Colectiva con Sheij Qomi por todos lados https://youtu.be/BTvUJBVo4dc
20, La Vuelta Féliz de Sheij Qomi a IRÁN https://youtu.be/t5rvC47qQsg
21, Mojar a los peregrinos de Karbala https://youtu.be/3SrSwKSJ7AQ
22, Falafil el Bocadillo tradicional Iraqui https://youtu.be/NCZ7qkFvrn0
23, Haciendo la Difusión por todos lados https://youtu.be/w4-uYi8QTPs
24, Los Nobles Iraquies insisten para invitarte a COMER https://youtu.be/FPn6UJO1h-c
25, * Jugos frescos regalados por todos lados* https://youtu.be/bJ_wx52sijQ
26, Los Crimenes de ISIS y Arabia Saudita en IRAQ


https://youtu.be/PFPaeVFnvkk

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما