تاریخ انتشار :

آیت الله فاطمی نیا

چه کسانی موفق به توبه میشوند؟

نقل آیت الله فاطمی نیا در مورد کسانی که بارها توبه میکنند ولی باز هم گناه می کنند و اینکه چه کسانی موفق به توبه نهایی میشوند از زبان اهل بیت

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) این فیلم از سخنرانی های قدیمی آیت الله فاطمی نیا توسط کانال رسمی ایشان برش خورده است.

<>

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار