آماندا اسمیت
سرگذشت شنیدنی و تاثیرگذار دختر مسیحی مورمن که مسلمان شیعه شد(قسمت اول)

قسمت اول: پیشینه‌ی خانوادگی و مذهبی آماندا در ایالت یوتای امریکا توضیحاتی در مورد کتاب‌ها و عقاید مورمن‌ها شک آماندا به مسیحیت مورمنی از کجا شروع شد؟ زیرنویس از تیم ترجمه‌ی @K1inUSA

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما