رمز عبور و گذر ازوقایع جاری دنیا
فرانسیس فوردکاپولا کارگردان معروف: سوره فاتحه رمز عبور از بحران دنیاست

اسکار فرانسیس دی کوپولا کارگردان معروف و سرشناس امریکایی – ایتالیایی و دارنده ۵ جایزه اسکار و کارگردان فیلم معروف پدرخوانده، ازسوره فاتحه بعنوان رمز عبور و گذر ازوقایع جاری دنیا، مثال می اورد وبرای خبرنگاران به شکل زیبایی تشریح می کند

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما