تاریخ انتشار :

گرافیک

تصویرسازی های عاشورایی حسن جعفریان

حسن جعفریان در محرم ۹۹ مجموعه تصویرسازی های جدیدی رادر هیت هنر منتشر کرد.

  به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )دیگر آثار حسن جعفریان را اینجا ببینید

 

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار