گرافیک
تصویرسازی های عاشورایی حسن جعفریان

حسن جعفریان در محرم 99 مجموعه تصویرسازی های جدیدی رادر هیت هنر منتشر کرد.

  به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )دیگر آثار حسن جعفریان را اینجا ببینید

 

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما