تاریخ انتشار :

آهنگ عقل و جنون

دانلود آهنگ از من تازه مسلمان بگذر بگذر علیرضا قربانی

مرز در عقل و جنون باریک است کفر و ایمان چه به هم نزدیک است
عشق هم در دل ما سردرگم مثل ویرانی و بهت مردم

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)

مرز در عقل و جنون !♭● باریک است کفر و ایمان !♭● چه به هم نزدیک است
عشق هم در دل !♭● ما سردرگم مثل ویرانی !♭● و بهت مردم

گیسویت تعزیتی !♭● از رویا شب طولانی !♭● خون تا فردا
خون چرا در رگ من !♭● زنجیر است زخم من تشنه  تر از شمشیر است

مستم از جام تهی  حیرانی باده نوشیده !♭● شده پنهانی
باده نوشیده شده   پنهانی  عشق تو پشت   جنون محو شده

هوشیاری است مگو   سهو شده      من و رسوایی   و این بار گناه
تو و تنهایی و آن چشم  سیاه      از من تازه مسلمان  بگذر بگذر

بگذر از سر پیمان بگذر    بگذر   دین دیوانه بدین  عشق تو شد
جاده ی شک به یقین   عشق تو شد مستم از     جام تهی حیرانی

باده نوشیده شده   پنهانی     باده نوشیده شده پنهانی

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار