تاریخ انتشار :

انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی

گفتگوی آنلاین (لایو): محرم در نیجریه

گفتگوی آنلاین جمال طاهری مدیر انجمن شهید ادواردو آنیلی و احمد محمد مصطفی رهیافته نیجریه ای و رئیس سابق شبکه هوسا تی وی

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )انجمن شهید ادواردو آنیلی در طول دهه اول محرم تلاش دارد تا با برگزاری لایوهایی با رهیافتگان و مبلغین کشورهای مختلف محرم در این کشورها را بررسی نماید. شما نیز می توانید با پیوستن به صفحه مدیر انجمن ادواردو آنیلی بصورت آنلاین از بینندگان و پرسشگران در این فضا باشید/ نشانی پیج مدیر انجمن ادواردو آنیلی

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار