تاریخ انتشار :

کلیپ

کلیپ / مرگ سیاه، مرگ سفید ( به زبان فارسی)

در این کلیپ شاهد مرگهای عبرت انگیز چهره های مشهور دنیا خواهیم بود. مرگهایی که با نوع زیست این افراد ارتباط مستقیم دارد

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) 

ماجرای افرادی که تجربه مرگ موقت داشته اند  را در کانال یوتیوبی ماورا ببنید

آنچه در این کلیپ مشاهده میکنید نحوه مرگ افراد مشهور جهان است
هیتلر چگونه مرد
موسولینی چگونه مرد
استالین چگونه مرد
قذافی چگونه مرد
صدام چگونه مرد
مرگ سیاه یا مرگ دیکتاتورها
و در آخر مرگ سبز

<

>

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار