هنر مذهبی
نقاشی زیبا از مباهله اثر علیرضا ذاکری

استاد علی رضا ذاکری تابلوی فاخر مباهله تولید سال 1394 را به اشتراک عمومی گذاشت

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) سایت رهیافته افتخار دارد که آثار هنری مربوط به اهل بیت را برای استفاده در فضای عمومی به اشتراک میگذارد.

دیگر آثار استاد علی رضا ذاکری را اینجا ببینید

 

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما