جنگ خه
دریا سالار مسلمان ایرانی الاصل چینی

جنگ خه در جنوب کوه نیوشو واقع در حومه جنوبی شهر نانکن به خاک سپرده شد و مردم محلی، آنجا را «آرامگاه محمد مسلمان» نام نهادند. از عصر سلسله مینگ و چینگ تا کنون مردم مسلمان چین نسل اندر نسل این مزار را زیارت می کنند، مراسم قربانی به عمل می آوردند،

  به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)مصطفی آقایی ( آخوند چینی)–  بنیان و افزایش سرمایه از طریق گسترش بازرگانی بوده است… نام نیروی تحت فرماندهی جنگ خه ناوگان جواهرات ثبت گردیده است.جنگ خه هفت سفر به دریاهای غرب انجام داد.

 

سفرهای دریایی جنگ خه (چنگ هه)

سفر اول در پنجمین ماه از سومین سال حکمفرمایی یونگ لو (1405 میلادی) آغاز شد. و تا نهمین ماه از پنجمین سال آن (1407 میلادی) به طول انجامید.

سفر دوم کمی پس از بازگشت او در پنجمین سال شروع شد و در هفتمین سال (1409 میلادی) به انجام رسید.

 سومین سفر به فرمان امپراطور  در همان سال آغاز شد و در ششمین ماه از نهمین سال حکمفرمایی او (1411 میلادی) به پایان رسید.

چهارمین سفر او را برخی از تواریخ عصر مینگ در یازدهمین ماه از دهمین سال (1412 میلادی) نوشته اند، اما در واقع ان سفر دریایی نبوده، بلکه انجام مأموریت های داخلی برای تمشیت اموری چون ساختن پادگان های نظامی در منطقه چانگ لونان و تعمیر سه مسجد در آن نواحی در سال (1413 میلادی) بوده است.

در چهارمین ماه همان سال به استان شن شی سفر کرده و با کمک مترجمان که به زبان قوم هوئی (مسلمانان) آشنایی داشتند، با «حسن» پیشوای دین، در مسجد بزرگ در شهر شی آن ملاقات و گفتگو کرد. در زمستان همین سال بود که جنگ خه و ناویان تحت فرماندهی او به هرموز و کشورهای واقع در غرب چین سفر کردند. در هفتمین ماه از سیزدهمین سال حکمفرمایی یونگ لو (1415 میلادی) سفر چهارم جنگ خه به پایان رسید.

 

پنجمین سفر دریایی جنگ خه در شانزدهمین روز از پنجمین ماه در پانزدهمین سال حکمفرمایی یونگ لو (1417 میلادی)‌آغاز شد. جنگ خه ابتدا در شهر چوان جو بر قبور مقدس اسلامی در لینگ شن عود سوزاند و کتیبه ای سنگی اهداء کرد و بعد عازم اقیانوس غربی شد. در هفتمین ماه از هفدهمین سال حکمفرمایی یونگ لو (1419 میلادی) امیر البحر از دریاهای غربی باز گشت و مورد الطاف امپراطور  قرار گرفت.

 

 ششمین سفر جنگ خه در اولین ماه نوزدهمین سال حکمفرمایی یونگ لو (1421 میلادی) آغاز یافت و او در هشتمین ماه از بیستمین سال (1422) از سفر سوماترا و عدن و سرزمین های دیگر، با هدایای بسیار باز گشت.

 

هفتمین سفر او در ششمین ماه از پنجمین سال حکمفرمایی شوان دُ (1430 میلادی) تدارک دیده شد. در این موقع جنگ خه به 60 سالگی رسیده بود و با صدور فرمان امپراطور  به فوریت به سفر نپرداخت، بلکه در اولین ماه سال بعد (1431 میلادی) در قصر تیان فی در بندر لیوجیا و در یازدهمین ماه همان سال در مسجد واقع در کوه جنوبی منطقه چانگ لو به تهیه و تقدیم کتیبه های سنگی پرداخت.

 و بالاخره در نهمین روز از دوازدهمین ماه همان سال به طور رسمی سفر خود را از بندر “ووخومن” آغاز کرد و برکشتی نشست در هشتمین سال حکمفرمایی شوان دُ (1433 میلادی) این پیر 63 ساله از سفر به هرموز و 17 کشور آن نواحی باز گشت.

 

 و دیری نپایید که در دهمین سال حکمفرمایی شوان دُ (1435 میلادی) در شهر نانکن در گذشت. هنگام مرگ 65 ساله بود. جنگ خه در جنوب کوه نیوشو واقع در حومه جنوبی شهر نانکن به خاک سپرده شد و مردم محلی، آنجا را «آرامگاه محمد مسلمان» نام نهادند. از عصر سلسله مینگ و چینگ تا کنون مردم مسلمان چین نسل اندر نسل این مزار را زیارت می کنند، مراسم قربانی به عمل می آوردند، گرد و غبار از آرامگاه می روبند و آن را پاکیزه نگاه می دارند و این سنت هیچ گاه ترک نشده است. کشور ها و سرزمین هایی که جنگ خه طی هفت سفر دریایی خود در آب های واقع در مغرب چین دیده در تاریخ مینگ بخش جنگ خه 36 مورد ذکر شده …. .»

 

با وجود چنین افرادی و افرادی که در کنار جنگ خه بودند و مسلمان بودند می توان اذعان نمود که خود چینیان مسلمان در نشر اسلام در خاک چین نقش اصلی و کلیدی را داشتند اینان هر چند قبلاً غیر چینی بودند ولی با مرور زمان در فرهنگ و مردم چین وارد شدند و خدمات بزرگی به مردم چین و به اسلام نمودند.

 

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما