تاریخ انتشار :

آلمان

ممنوعیت استفاده از لباس ها وپوشش اسلامی در ایالت وورتمبرگ آلمان

رئیس دولت ایالت وینفرد کرتشمن گزارش داد که شورای وزیران بادن-وورتمبرگ تصمیم گرفته است که دیگر دختران مدارس مجاز به حضور در مدارس با حجاب کامل نیستند

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) ترجمه : محمد جواد طاهری –ایالت بادن-وورتمبرگ معتقد است این لباسهای اسلامی که کاملاً بدن را پوشانده اند ، متعلق به جامعه ای آزاد نیست.

به گزارش مطبوعات محلی ، دولت ایالت بادن-وورتمبرگ در غرب آلمان ممنوعیت استفاده از لباس های اسلامی و نقاب اسلامی توسط دختران در مدارس را ممنوع کرده است.

 

رئیس دولت ایالت وینفرد کرتشمن گزارش داد که شورای وزیران بادن-وورتمبرگ تصمیم گرفته است که دیگر دختران مدارس مجاز به حضور در مدارس با حجاب کامل نیستند، که معمولاً توسط زنان مسلمان استفاده می شوند.

یک اقدام مشابه نیز در حال حاضر در حال اجرا است و برای معلمان اعمال می شود. کرتشمان اظهار داشت که چنین پوشاک متعلق به جامعه آزاد نیست. در مورد ممنوعیت حجاب در سطح دانشگاه، این سیاستمدار خاطرنشان کرد: این یک مسئله بسیار پیچیده ای است، بنابراین، برای مدتی، این اقدام فقط در مدارس اعمال می شود.

موضوع این لباسهای اسلامی موضوع بحث های داغ در آلمان بوده است. در ابتدای سال ، وزیر فرهنگ ، سوزان آیزنمان ، هدف از ممنوعیت چنین حجاب هایی را، مدارس سراسر آلمان اعلام کرد. طرفداران این ابتکار ادعا می کنند که محافظت از دختران ضروری است ، زیرا اجبار یا تشویق آنها به استفاده از حجاب باعث نقض حقوق آنها می شود. در همین حال ، مخالفان وی معتقدند که چنین مقررات ممکن است به حاشیه رانده شدن جوامع مسلمان در کشور منجر شود.

منبع: actualidad.rt.com

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار