تاریخ انتشار :

سوئیس

انتشار اولین شماره مجله ماهیانه تخصصی در امور دینی و معرفی دین اسلام

هیئت اروپایی مراکز اسلامی در سوئیس نخستین شماره مجله ماهیانه تخصصی در امور دینی را منتشر کرد.

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) به نقل از الوفد، هیئت اروپایی مراکز اسلامی در سوئیس نخستین شماره مجله ماهیانه تخصصی در امور دینی با عنوان «لتعارفوا» (تا یکدیگر را بشناسید) را به صورت آزمایشی منتشر کرد.

هدف از انتشار این نشریه معرفی دین اسلام، ترویج ارزش های فرهنگی و انسانی، مقابله با تندروی ، تقویت ارزش های همزیستی و مدارا و صلح بین مسلمانان و غیر مسلمانان در اروپا، نشان دادن تلاش های مراکز اسلامی در ترویج اندیشه اعتدال گرایانه و روشنفکرانه و تصحیح تصویر ذهنی از اسلام و مسلمانان در کشورهای اروپایی است.

این مجله تنها تریبون رسانه ای برای هیئت اروپایی مراکز اسلامی است. این مجله وضعیت اقلیت های اسلامی در اروپا و تلاش مراکز اسلامی در نشان دادن تصویر صحیح از اسلام و مسلمانان را بررسی می کند. این مجله به موضوع های فرهنگی، تربیتی، علمی و تبلیغاتی برای تقویت پایه های دوستی و محبت و صلح می پردازد.

این هیئت تلاش می کند تا همه مردم اروپا با تابعیت ها و فرهنگ های مختلف را به خواندن این مجله که از زبان عربی به زبان های دیگر مانند انگلیسی و فرانسوی ترجمه می شود، تشویق کند.

هیئت اروپایی مراکز اسلامی این مجله را به همه قشرهای مختلف در اروپا اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان می رساند.

«مهاجری زیان» رئیس هیئت اروپایی مراکز اسلامی ، گفت: ما در این مجله برای نشر آگاهی دینی و مقابله با اندیشه افراط گرایانه فعالیت می کنیم.

منبع: شبستان

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار