تاریخ انتشار :

کانال یوتیوبی سخنران منتشر کرد

نظر آیت الله سید محمد ضیاءآبادی در رابطه با حجاب

به مناسبت هفته حجاب مجموعه سخنرانی آیت الله سید محمد ضیاءآبادی در رابطه با حجاب را مرور می کنیم.

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) کانال یوتیوبی سخنران به مناسبت هفته حجاب مجموعه سخنرانی های آیت الله سید محمد ضیاءآبادی را در مورد حجاب منتشر کرد. با توجه به اهمیت حضور در فضای مجازی یوتیوب این سخنرانی ها را به صورت لینک یوتیوب منتشر می نماییم تا جبهه انقلاب در این سنگر قوت یابد و در انتشار محتوای فرهنگی در یوتیوب کمک رسان باشیم.

قسمت اول

<>

قسمت دوم

< >

قسمت سوم

<>

قسمت چهارم

<>

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار