ادله خاتمیت
چرا پیامبر اسلام به عنوان آخرین پیامبر معرفی شده است؟

بخشی از جواب سوال شما به ادله خاتمیت بر می گردد که می توانید به ادله خاتمیت پیامبر اکرم مراجعه کنید اما اینکه پرسیدید چرا ما به پیامبر جدید نیاز نداریم جواب این است که : حال برای پاسخ این سؤال باید توجه داشت: « گاه انسان به مرحله ای از بلوغ فکری و فرهنگی می رسد که می تواند با استفاده مستمر از اصول و تعلیماتی که نبی خاتم به طور جامع در اختیار او گذارده راه را ادامه دهد بی آنکه احتیاج به شریعت تازه ای داشته باشد.

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) چرا خداوند دیگر پیامبری نمی فرستد و پیامبر اسلام به عنوان آخرین پیامبر معرفی شده است؟ آیا یعنی ما دیگر به پیامبر جدید نیاز نداریم و تمام نیازهای ما مرتفع شده است؟

پاسخ

بخشی از جواب سوال شما به ادله خاتمیت بر می گردد که می توانید به ادله خاتمیت پیامبر اکرم مراجعه کنید اما اینکه پرسیدید چرا ما به پیامبر جدید نیاز نداریم جواب این است که :

 حال برای پاسخ این سؤال باید توجه داشت:

« گاه انسان به مرحله ای از بلوغ فکری و فرهنگی می رسد که می تواند با استفاده مستمر از اصول و تعلیماتی که نبی خاتم به طور جامع در اختیار او گذارده راه را ادامه دهد بی آنکه احتیاج به شریعت تازه ای داشته باشد.

این درست به آن می ماند که انسان در مقاطع مختلف تحصیلی در هر مقطع نیاز به معلم و مربی جدید دارد تا دورانهای مختلف را بگذراند، اما هنگامی که به مرحله دکترا رسید و مجتهد و صاحبنظر در علم یا علوم مختلفی گردید در اینجا دیگر به تحصیلات خود نزد استاد جدیدی ادامه نمی دهد، بلکه به اتکاء آنچه از محضر اساتید پیشین و مخصوصا استاد اخیر دریافته، به بحث و تحقیق و مطالعه و بررسی می پردازد، و مسیر تکاملی خود را ادامه می دهد، و به تعبیر دیگر نیازها و مشکلات راه را با آن اصول کلی که از آخرین استاد در دست دارد حل می کند

 

بنابر این لزومی ندارد که با گذشت زمان همواره دین و آئین تازه ای پا به عرصه وجود بگذارد (دقت کنید).

و به تعبیر دیگر انبیای پیشین برای اینکه انسان بتواند در این راه پر نشیب و فرازی که به سوی تکامل دارد پیش برود هر کدام قسمتی از نقشه این مسیر را در اختیار او گذاردند، تا این شایستگی را پیدا کرد که نقشه کلی و جامع تمام راه را، به وسیله آخرین پیامبر از سوی خداوند بزرگ، در اختیار او بگذارد.

 

بدیهی است با دریافت نقشه کلی و جامع نیازی به نقشه دیگر نخواهد بود و این در حقیقت بیان همان تعبیری است که در روایات خاتمیت آمده و پیامبر اسلام را آخرین آجر یا گذارنده آخرین آجر کاخ زیبا و مستحکم رسالت شمرده است.

 

اینها همه در مورد عدم نیاز به دین و آئین جدید است اما مساله رهبری و امامت که همان نظارت کلی بر اجرای این اصول و قوانین و دستگیری از واماندگان در راه و بیان آنچه پیامبر خاتم فرصت بیان آن را پیداد نکرد می باشد مساله دیگری است که انسان هیچ وقت از آن بی نیاز نخواهد بود به همین دلیل پایان یافتن سلسله نبوت هرگز به معنی پایان یافتن سلسله امامت نخواهد بود، چرا که «تبیین و بیان »و «توضیح این اصول » و «عینیت بخشیدن و تحقق خارجی آنها» بدون استفاده از وجود یک رهبر معصوم الهی ممکن نیست »

پیام قرآن ج۸ ص۴۵۴)

منبع:حوزه نت

به اشتراک بگذارید :

ads1 ads1

دیدگاه شما


ads ads ads ads