تاریخ انتشار :

استاد فاطمی‌نیا؛

عفو خدا بیشتر از عذاب اوست

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)  منبع: مهر

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار