تاریخ انتشار :

انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی منتشر کرد:

دو کرامت از حضرت معصومه ، شفای رئیس خادمان حرم و شفای دختر شمالی

دختر شمالی بعد از شفا یافتن تابلویی از این کرامت را نقاشی کرده است که در دفتر ریاست حرم حضرت معصومه این تابلو قرار گرفته است

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) گفتگو از جمال طاهری ، ابوالفضل کاشف رئیس سابق خادمان حرم حضرت معصومه در پاسخ به جمال طاهری از دو کرامت حضرت معصومه سخن میگوید: کرامت اول مربوط به خود اوست که در حالت کما و قبل از مرگ حتمی شفا میابد و کرامت دوم در رابطه با دختری شمالی است که از صحنه این اتفاق پس از شفایافتن تابلویی نقاشی کرده است. ( اگر فیلم برای شما نمی آید باید از فیلتر شکن برای ورود به یوتیوب استفاده کنید)

<>

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار