تاریخ انتشار :

کره جنوبی

تنها مسجد پایتخت کره جنوبی

آشنایی مردم کره جنوبی با اسلام از قرن نهم میلادی آغاز شد و تجار مسلمان در این کشور رفت و آمد می کردند.

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) آشنایی مردم کره جنوبی با اسلام از قرن نهم میلادی آغاز شد و تجار مسلمان در این کشور رفت و آمد می کردند. در قرن ۱۵ نیز با نفوذ مغول ها اسلام به کره وارد می شود که با آمدن کنفسیوس اسلام توفیقی نداشت، اصلی ترین ورود جدی مسلمانان به کره در سال ۱۹۵۵ و همزمان با جنگ دو کره بود؛ سربازان ترک در این سال با ورود به پادگان های کره آغاز به تبلیغ اسلام کردند.

عده کمی از مردم کره نیز پیرو ادیان محلی هستند و در این میان ۳۰۰ هزار نفر مسلمان هایی هستند که در کره زندگی می کنند و تعداد مسلمانان بومی به ۳۰ هزار نفر می رسد؛ البته با تمام اوصافی که موجود است، به دلیل مسافر و مهاجر بودن مسلمانان و یا سخت بودن مسلمانی در کره جنوبی نمی توان آمار دقیقی از تعداد مسلمانان این کشور ارائه داد.

یکی از مراکز مهم مسلمانان در کره جنوبی مسجد مرکزی شهر سئول است که در سال ۱۹۷۶ در محله ایتائون ساخته شد. سخنرانی ها و خطبه های این مسجد به زبان انگلیسی، عربی و کره ای برای حاضران ارائه می شود.

معمولاً نمازهای جمعه جمعیتی بیش از ۸۰۰ نمازگزار در این مسجد حضور می یابند که اکثر آنها مهاجرانی از کشورهای پاکستان و هند و ترکیه هستند. این مسجد تنها مسجد پایتخت کره جنوبی است که توریست های زیادی هم به خود جلب می کند.

منبع: شبستان

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار