معرفی کتاب
ترجمه تفسیر المیزان [منبع الکترونیکی]

 به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)اساس کار تفسیر المیزان، به حکم «إن القرآن یفسر بعضه بعضاً»، بر قاعدهٔ «تفسیر قرآن به قرآن» است. بدین معنا که معیار اول برای تفسیر قرآن، خود قرآن است؛ در جایی که آیات محکم قرآنی می‌تواند دیگر آیات دشوار و متشابه را تفسیر و تبیین نماید، اسباب نزول، آراء مفسران و روایات منقول در درجهٔ دوم اعتبار قرار می‌گیرد. علامه طباطبایی معتقد است، وقتی قرآن مدعی است که «تبیاناً لکل شیء»(روشنگر هر چیز) است، چطور ممکن است برای بیان مقاصد خود محتاج به غیر خود باشد. هیچ مطلب مبهمی در قرآن وجود ندارد تا مجبور باشیم قرآن را به کمک غیر قرآن بشناسیم؛ بلکه قرآن را باید به خود قرآن شناخت همان‌گونه که نور را باید با نور دید

 

فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

 1. شماره راهنما:
 2. پدیدآور:طباطبائی‌، محمدحسین، 1281-1360.
 3. عنوان:ترجمه تفسیر المیزان [منبع الکترونیکی] / از محمدحسین‌ طباطبائی‌؛ مترجم محمدباقر موسوی‌ همدانی.
 4. ناشر:اصفهان : موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)، 1396.
 5. توصیف ظاهری:21 متن الکترونیکی: بایگانی HTML؛ داده های الکترونیکی (ج.1 : 38 بایگانی: 126KB؛ ج.2 : 672 بایگانی: 3/42MB؛ ج.3 : 688 بایگانی: 3/49MB؛ ج.4 : 600 بایگانی: 3/04MB؛ ج.5 : 677 بایگانی: 3/46MB؛ ج.6 : 658 بایگانی: 3/43MB ؛ ج.7 : 540 بایگانی: 2/86MB؛ ج.8 : 547 بایگانی: 2/86MB؛ ج.9 : 505 بایگانی: 2/59MB؛ ج.10 : 565 بایگانی: 2/87MB؛ ج.11 : 574 بایگانی: 4/31MB؛ ج.12 : 533 بایگانی: 2/73MB؛ ج.13 : 542 بایگانی: 2/65MB؛ ج.14 : 559 بایگانی: 2/79MB؛ ج.15 : 585 بایگانی: 2/89MB؛ ج.16 : 584 بایگانی: 2/85MB؛ ج.17 : 593 بایگانی: 2/88MB؛ ج.18 : 616 بایگانی: 2/96MB؛ ج.19 : 587 بایگانی: 2/82MB؛ ج.20 : 677 بایگانی: 3/25MB؛ ج.21 : 692 بایگانی: 3/16MB)
 6. یادداشت:اطلاعات نشر نسخه اصلی: قم: جامعه‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌، دفتر انتشارات‌ اسلامی، 1374
 7. یادداشت:زبان اثر: فارسی
 8. یادداشت:ملزومات نظام: ویندوز 98+ با پشتیبانی متون؛ شیوه دسترسی: شبکه جهانی وب؛ عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
 9. یادداشت:نسخه فیزیکی این منبع در محل کتابخانه موسسه موجود می باشد
 10. یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس
 11. موضوع:تفسیر قرآن.
 12. موضوع:تفسیر شیعه.
 13. شناسه افزوده:موسوی‌، محمدباقر، 1300- مترجم.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما