معرفی کتاب
ترجمه تفسیر المیزان [منبع الکترونیکی]

 به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)اساس کار تفسیر المیزان، به حکم «إن القرآن یفسر بعضه بعضاً»، بر قاعدهٔ «تفسیر قرآن به قرآن» است. بدین معنا که معیار اول برای تفسیر قرآن، خود قرآن است؛ در جایی که آیات محکم قرآنی می‌تواند دیگر آیات دشوار و متشابه را تفسیر و تبیین نماید، اسباب نزول، آراء مفسران و روایات منقول در درجهٔ دوم اعتبار قرار می‌گیرد. علامه طباطبایی معتقد است، وقتی قرآن مدعی است که «تبیاناً لکل شیء»(روشنگر هر چیز) است، چطور ممکن است برای بیان مقاصد خود محتاج به غیر خود باشد. هیچ مطلب مبهمی در قرآن وجود ندارد تا مجبور باشیم قرآن را به کمک غیر قرآن بشناسیم؛ بلکه قرآن را باید به خود قرآن شناخت همان‌گونه که نور را باید با نور دید

 

فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

 1. شماره راهنما:
 2. پدیدآور:طباطبائی‌، محمدحسین، ۱۲۸۱-۱۳۶۰٫
 3. عنوان:ترجمه تفسیر المیزان [منبع الکترونیکی] / از محمدحسین‌ طباطبائی‌؛ مترجم محمدباقر موسوی‌ همدانی.
 4. ناشر:اصفهان : موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)، ۱۳۹۶٫
 5. توصیف ظاهری:۲۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML؛ داده های الکترونیکی (ج.۱ : ۳۸ بایگانی: ۱۲۶KB؛ ج.۲ : ۶۷۲ بایگانی: ۳/۴۲MB؛ ج.۳ : ۶۸۸ بایگانی: ۳/۴۹MB؛ ج.۴ : ۶۰۰ بایگانی: ۳/۰۴MB؛ ج.۵ : ۶۷۷ بایگانی: ۳/۴۶MB؛ ج.۶ : ۶۵۸ بایگانی: ۳/۴۳MB ؛ ج.۷ : ۵۴۰ بایگانی: ۲/۸۶MB؛ ج.۸ : ۵۴۷ بایگانی: ۲/۸۶MB؛ ج.۹ : ۵۰۵ بایگانی: ۲/۵۹MB؛ ج.۱۰ : ۵۶۵ بایگانی: ۲/۸۷MB؛ ج.۱۱ : ۵۷۴ بایگانی: ۴/۳۱MB؛ ج.۱۲ : ۵۳۳ بایگانی: ۲/۷۳MB؛ ج.۱۳ : ۵۴۲ بایگانی: ۲/۶۵MB؛ ج.۱۴ : ۵۵۹ بایگانی: ۲/۷۹MB؛ ج.۱۵ : ۵۸۵ بایگانی: ۲/۸۹MB؛ ج.۱۶ : ۵۸۴ بایگانی: ۲/۸۵MB؛ ج.۱۷ : ۵۹۳ بایگانی: ۲/۸۸MB؛ ج.۱۸ : ۶۱۶ بایگانی: ۲/۹۶MB؛ ج.۱۹ : ۵۸۷ بایگانی: ۲/۸۲MB؛ ج.۲۰ : ۶۷۷ بایگانی: ۳/۲۵MB؛ ج.۲۱ : ۶۹۲ بایگانی: ۳/۱۶MB)
 6. یادداشت:اطلاعات نشر نسخه اصلی: قم: جامعه‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌، دفتر انتشارات‌ اسلامی، ۱۳۷۴
 7. یادداشت:زبان اثر: فارسی
 8. یادداشت:ملزومات نظام: ویندوز ۹۸+ با پشتیبانی متون؛ شیوه دسترسی: شبکه جهانی وب؛ عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
 9. یادداشت:نسخه فیزیکی این منبع در محل کتابخانه موسسه موجود می باشد
 10. یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس
 11. موضوع:تفسیر قرآن.
 12. موضوع:تفسیر شیعه.
 13. شناسه افزوده:موسوی‌، محمدباقر، ۱۳۰۰- مترجم.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما