به روایت عکس
تصویر قدیمی از دو رهیافته فرانسوی

این تصویر قدیمی از دهه هفتاد شمسی ویا اوایل دهه هشتاد شمسی می باشد.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )   پروفسور یحیی بونو و دکتر یاسین دو رهیافته فرانسوی در کنار هم

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما