تاریخ انتشار :

گرافیک

تصویرسازی حسن روح الامین از کمک های ناشناس امام علی به فقرای کوفه

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )   حسن روح الامین هنرمند متعهدی است که توانسته روح تازه ای در هنر انقلابی بدمد او آثاری فاخر برای ثبت در تاریخ اسلام ارائه داده است- مجموعه دوم از آثار وی را اینجا ببینید آثار دیگر نقاشان مذهبی را اینجا ببینید

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )   حسن روح الامین هنرمند متعهدی است که توانسته روح تازه ای در هنر انقلابی بدمد او آثاری فاخر برای ثبت در تاریخ اسلام ارائه داده است- مجموعه دوم از آثار وی را اینجا ببینید

آثار دیگر نقاشان مذهبی را اینجا ببینید

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار