تاریخ انتشار :

انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی منتشر کرد:

تصاویر نماز خواندن کشیش تازه مسلمان در نمایشگاه قرآن تهران

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )،  این تصاویر را اتفاقی گرفتیم وقتی اقای ریب روت کشیش رهیافته فرانسوی مهمان انجمن شهید ادواردو آنیلی در نمایشگاه قرآن تهران بود. 

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )،  این تصاویر را اتفاقی گرفتیم وقتی اقای ریب روت کشیش رهیافته فرانسوی مهمان انجمن شهید ادواردو آنیلی در نمایشگاه قرآن تهران بود. 

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار