انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی منتشر کرد:
عروسکهای ژاپنی و یک پیام نمادین

حرکتی نمادین از مادر شهید ایرانی ژاپنی دفاع مقدس خانم صبا بابایی

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) خانم صبا بابایی ( یامامورا) رهیافته ژاپنی عضو انجمن شهید ادواردو آنیلی در پیامی عروسکی خطاب به مردم دنیا انتظار شیعیان برای ظهور را به تصویر کشیدند

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما