احکام اسلامی
نماز هدیه (وحشت)

توجه: یک نماز هدیه برای یک میّت کفایت می کند. خواندن یک نماز برای چند میت یا خواندن چند نماز برای یک میت، به امید مطلوبیت و ثواب، اشکال ندارد.

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)  مستحب است برای میت در اولین شب دفن او، نماز هدیه خوانده شود که به “نماز وحشت” معروف است در حدیث نبوی آمده است: «هیچ ساعتی برای میّت، شدیدتر از شب اول قبر نیست، پس با صدقه دادن به اموات خود رحم کنید و اگر چیزی برای صدقه نداشتید، یکی از شما دو رکعت نماز برای میت بخواند.»

کیفیت نماز وحشت:

دو رکعت است که به یکی از دو روش خوانده می شود:

روش اول:

در رکعت اول سوره حمد و آیه الکرسی و در رکعت دوم سوره حمد و ده مرتبه سوره انا انزلناه می خواند و بعد از نماز می گوید: «اللهمّ صَل علی محمّدٍ و آل محمّد وَ ابْعَثْ ثوابَها إلی قَبر فُلان بن فُلانْ (به جای “فلان بن فلان” نام میّت و پدرش را ببرد).
احتیاط آن است که در آیه الکرسی هر ۳ آیه تا «هُم فیها خالدون» خوانده شود.

 

روش دوم:

در رکعت اول، یک مرتبه سوره حمد و دو مرتبه سوره توحید و در رکعت دوم یک مرتبه سوره حمد و ده مرتبه سوره تکاثر می خواند و بعد از سلام می گوید: «اللهمّ صل علی محمّدٍ و آل محمّد وَ ابْعَثْ ثوابَها إلی قَبر فُلان بن فُلانْ (به جای “فلان بن فلان” نام میّت و پدرش را ببرد).

توجه: یک نماز هدیه برای یک میّت کفایت می کند. خواندن یک نماز برای چند میت یا خواندن چند نماز برای یک میت، به امید مطلوبیت و ثواب، اشکال ندارد.

فضیلت نماز:

در روایت است که خداوند متعال از همان ساعت که نماز خوانده می شود هزار فرشته به قبر آن میّت ــ در حالی که با هر یک از آن ها جامه و حُلّه ای است ــ می فرستد و تا روزی که در صور دمیده می شود (قیامت) قبر او وسعت پیدا می کند و به کسی که این نماز را می خواند، به عدد آنچه آفتاب بر آن می تابد، حسنه داده می شود و چهل درجه، رفعت پیدا می کند.
وقت نماز: وقت نماز وحشت، اولین شب پس از دفن میت است ــ هر وقت از شب که باشد ــ اگر چه خواندن آن در اول شب بهتر است.
اگر بخواهند میت را به شهر دیگری ببرند، یا به هر دلیل دفن او تأخیر بیفتد، باید نماز وحشت را تا شب اول پس از دفن تأخیر بیندازند.
اجیر گرفتن برای نماز: اجیر گرفتن و نیز دریافت مزد برای خواندن این نماز، جایز است و احتیاط آن است مزد به عنوان بخشش و احسان به نمازگزار پرداخت شود و او هم نمازش را به قصد تبرُّع (نیکوکاری) بخواند.

منبع سایت خامنه ای دات ای آر

به اشتراک بگذارید :

ads1 ads1

دیدگاه شما


ads ads ads ads