تاریخ انتشار :

تصویر مفهومی

نصیحت کننده کامل کننده شماست

افرادی که شما را نصیحت می کنند،لزوما کامل نیستند؛
اما ممکن است همان چیزی به شما بدهند که به دنبال آن هستید.

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )،  همه از نصیحت شدن ناراحت میشند ولی همه میدونند که نصحیت کننده دنبال کامل کردن انسانه چون خودشون خواه نا خواه در مقام نصیحتگر قرار میگیرند

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار