تاریخ انتشار :

تولید پیج آلمانی انجمن شهید ادواردو آنیلی

مجموعه عکس نوشته های زبان آلمانی برای مناسبتهای مذهبی

انجمن شهید ادواردو انیلی به صورت تخصصی در معرفی تازه مسلمانها به زبانهای مختلف فعالیت دارد

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )  دیگر عکس نوشته های زبان آلمانی را اینجا ببییند

پیج آلمانی انجمن شهید ادواردو آنیلی را به دوستان آلمانی زبانتان معرفی کنید ( لینک پیج)

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار