تاریخ انتشار :

به مناسبت روز سعدی منتشر شد:

شعر انگلیسی بنی آدم اعضا یکدیگرند سعدی با صدای حسن توکلی

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )  دیگر ترانه های  انگلیسی تولیدی را اینجا ببینید < >

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار