تاریخ انتشار :

انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی منتشر کرد:

نقاشی شهید ادواردو آنیلی اثر رقیه چگینی

نقاشی ها و تصاویر شهید ادواردو آنیلی را در سایت رهیافته ببینید

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )دیگر پوسترهای شهید ادواردو آنیلی را اینجا ببینید

دیگر نقاشی های مربوط به شهیدادواردو آنیلی را نیز اینجا( نقاشی ادواردو)ا ببینید

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار