تاریخ انتشار :

ایسپا

نظر سنجی در مورد تأثیر بحران شیوع کرونا بر اعتقادات مذهبی مردم

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در یک نظرسنجی به «تأثیر بحران شیوع کرونا بر اعتقادات مذهبی مردم» پرداخته است.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در یک نظرسنجی به «تأثیر بحران شیوع کرونا بر اعتقادات مذهبی مردم» پرداخته است که نتیجه این نظرسنجی بدین شرح است:

۴۸/۴ درصد پاسخگویان گفته اند در روزهای شیوع کرونا اهمیت دین و خداوند برای آنها نسبت به قبل تغییری نکرده است.

۴۷ درصد مردم گفته اند در ایام  کرونا، اهمیت دین و خداوند برای آنها نسبت به قبل بیشتر شده است.

فقط ۳/۵ درصد گفته اند این اهمیت نسبت به گذشته کمتر شده است. ۱/۱ درصد هم به  این سؤال پاسخ ندادند.

اهمیت دین و خدا در دوران کرونا برای زنان در مقایسه با مردان بیشتر از قبل شده است.

بیشتر شدن اهمیت دین و خدا نسبت به قبل در میان افراد بالای ۵۰ سال بیشتر از سایر افراد و برای افراد دارای تحصیلات غیر دانشگاهی بیشتر از افراد دانشگاهی مشاهده می‌شود.

نظرسنجی به صورت تلفنی و با جامعه آماری افراد بزرگسال (بالای ۱۸ سال) در سطح ملی و حجم نمونه یک هزار و ۵۶۳ در تاریخ ۲۴ تا ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ اجرا شده است. /ایسپا

منبع: حوزه نیوز

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار