تاریخ انتشار :

نوای مهدوی

نوحه بی تو ای صاحب زمان با صدای جواد مقدم

یابن الحسن آقا بیا ?♯♮♮ ای تو شور عشق من ?♯♮♮
روشنی انجمن ?♯♮♮ بی تو در دام بلا افتاده ام ?♯♮♮

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) ترانه های مهدوی را اینجا دانلود کنید

تصویر سازی های هنرمندان از امام زمان را اینجا دانلود کنید 

بی تو ای صاحب زمان ?♯♮♮ بی قرارم هر زمان ?♯♮♮
از غم هجر تو من دل خسته ام ?♯♮♮ همچو مرغی بال و پر بشکسته ام ?♯♮♮
کی شود آیی نظاره بر دل اندازی تو یارا ?♯♮♮ بر دل خسته که دم سازی تو یارا ?♯♮♮
ده مدال دیده بانی ز عنایت ?♯♮♮ به منو از مهر و عشق بازی خدایا ?♯♮♮

یابن الحسن آقا بیا ?♯♮♮ ای تو شور عشق من ?♯♮♮
روشنی انجمن ?♯♮♮ بی تو در دام بلا افتاده ام ?♯♮♮
بر تو یارا جان و دل را داده ام ?♯♮♮ از فراق تو شده حال من خسته پریشان ?♯♮♮
کی میایی منجی و سلطان امکان ?♯♮♮ عقده ها را وا کنی با یک نگه ای نور یزدان ?♯♮♮
بین چه کرده با دل من سوز هجران ?♯♮♮ یابن الحسن آقا بیا ?♯♮♮

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار