تاریخ انتشار :

سبک زندگی اسلامی

کمونیستی که به دست علامه طباطبایی(ره) ، موحد و مسلمان شد

وقتی نوع مناظره و مباحثه علامه طباطبایی باعث مسلمان شدن یک کمونیست شد. در این خاطره میتوان گفت علامه طباطبایی کتاب سنن النبی را از سنتهای پیامبر تالیف کردند و خود عامل به این کتااب بودند.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) یکی از شخصیتهای مارکسیست با علامه به بحث و گفتگو نشسته بود و سر انجام موحد و مسلمان گردید هنگامی که یکی از دوستان او پیرامون مناظره و گفتگوی دوست خود با علامه پرسش کرد، وی شخصیت علامه را اینگونه بازگو میکند: آقای طباطبایی مرا موحد کرد. هشت ساعت ما با هم بحث کردیم. یک کمونیست را اهلی و یک مارکسیست را موحد کرد. او حرف توهین آمیز هر کافری را میشنید و نمی رنجید و پرخاش نمی کرد.

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار