آنچه شهیدان دیده اند
مکالمه منتشر نشده شهید باکری و شهید احمد کاظمی

برای اولین بار صدای شهید باکری و شهید کاظمی و مکالمه عجیب آنها منتشر شده است

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما