تاریخ انتشار :

آنچه شهیدان دیده اند

مکالمه منتشر نشده شهید باکری و شهید احمد کاظمی

برای اولین بار صدای شهید باکری و شهید کاظمی و مکالمه عجیب آنها منتشر شده است

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار