مجموعه تصویرسازیهای غدیر خم

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) 

هنرمند علی میری

 

هنرمند ناشناس

هنرمند فاطمه طیوب

هنرمند صدیقه احمدی

هنرمند  علی بحرینی

هنرمند میکائیل براتی

 

 

هنرمند رضا بدرالسما

هنرمند حسین آسیوند

هنرمند  میلاد پسندیده

هنرمند محمود فرشچیان

هنرمندان ناشناس

 

هنرمند ناشناس

 

 

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما