تاریخ انتشار :

تصویر سازی

نقاشی شهید ادواردو آنیلی اثر زهرا کم رانیان

زهرا کم رانیان دانش آموز و طراح لباس تصویرسازی فوق را برای شهید ادواردو آنیلی انجام داده است

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) دیگر پوسترهای شهید ادواردو آنیلی را اینجا ببینید

دیگر نقاشی های مربوط به شهیدادواردو آنیلی را نیز اینجا( نقاشی ادواردو)ا ببینید

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار