تصویر سازی
مجموعه طراحی های کوثر الاسوند از مادران شهدا

کوثر الاسوند به تصویرگری مادران شهدا در حالات مختلف و بر اساس تصاویر واقعی پرداخته است

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )

 

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما