تصویر سازی
مجموعه طراحی های کوثر الاسوند از مادران شهدا

کوثر الاسوند به تصویرگری مادران شهدا در حالات مختلف و بر اساس تصاویر واقعی پرداخته است

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )  آثار دیگر نقاشان مذهبی را اینجا ببینید

مجموعه آثار کوثر الاسوند را اینجا ببینید

مادران شهدای دفاع مقدس خود کتاب نخوانده ای هستند که به اسوه های صبر و مقاومت تبدیل شده اند دیدار آنها با پیکرهای آسمانی فرزندانشان و یا انتظارشان برای بازگشت فرزندان مفقود الاثرشان گاه صحنه های زیبایی را می آفریند که تکان دهنده است.

 

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما