انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی منتشر کرد:
مجموعه تصویرسازی های مذهبی کوثر الاسوند

تصویرسازی مذهبی در عرصه فضای مجازی در زمانه اخیر بسیار پر اهمیت به نظر میرسید موضوعی که بیشتر خود طراحان بصورت خود جوش پیگیر آن هستند تا ارگانهای مسول این امر

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) درباره کوثر الاسوند اینجا ببینید

 آثار دیگر نقاشان مذهبی را اینجا ببینید

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما