گرافیک
حضرت موسی در تصویرسازی های حسین آسیوند

حضرت موسی از پیامبران بزرگ ادیان الهی است که داستان او در قرآن نیز آمده است.

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )،  آثار حسین آسیوند را اینجا ببینید

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما