تاریخ انتشار :

گرافیک

حضرت موسی در تصویرسازی های حسین آسیوند

حضرت موسی از پیامبران بزرگ ادیان الهی است که داستان او در قرآن نیز آمده است.

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )،  آثار حسین آسیوند را اینجا ببینید

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار