نماز شب
آیا میتوان ابتدای شب نماز شب خواند؟

برای اینکه نماز صبحم قضا نشه می تونم نماز شب رو سرشب بخوانم؟

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) مطالب دیگر در مورد نماز شب را اینجا بخوانید

 

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما