تاریخ انتشار :

هنر مذهبی

تصویرسازی خوردن عهدنامه قریش توسط موریانه

یکی از معجزات در زمان پیامبر خورده شدن عهدنامه قریش به وسیله موریانه ها بود که پایان محاصره اقتصادی محسوب میشد

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )،  آثار حسین آسیوند را اینجا ببینید

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار