هنر مذهبی
تصویرسازی واقعه غدیر اثر حسین آسیوند

واقعه غدیر در منابع سنی و شیعه بسیار تکرار شده و مرود تایید هر دو مذهب است.

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )، آثار حسین آسیوند را اینجا ببینید

 

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما