ليف خیتنه(Leif Skjetne)
کشیش سوئدی مسلمان شد

لیف خیتنه گفت: “در اوایل به مسلمان شدن فکر نکردم ، فقط به دلیل سکونت در مراکش , نام خود را به احمد تغییر دادم. دو سال بعد از تغییر نام دادن ، تصمیم گرفتم با تحقیق و تفحص, مسلمان شوم.”

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)  لیف خیتنه(Leif Skjetne) که 73 ساله است و به مدت 30 سال در جونکوپینگ (Jönköping) سوئد بعنوان کشیش فعالیت نموده, اعلام کرد که مسلمان شده است.

اخبار رهیافتگان و مبلغین در سوئد را اینجا ببییند

لیف خیتنه ، در مصاحبه با روزنامه سوئدی داژنس (Dagens)  گفت: “من 2 سال پیش در مراکش ساکن شدم و نام خود را به احمد تغییر دادم. ماه گذشته هم تصمیم گرفتم مسلمان شوم. ”

خیتنه با بیان اینکه استعفای خود را به انجمن کلیساهای سوئد ارائه داده است, اظهار داشت که در سال 2015 ، یک پناهجو 18 ساله در سوئد از او مراقبت کرده و مسیر زندگی وی با او تغییر کرد.

وی با تأکید بر اینکه پناهجوی مراکشی در سال 2018 از سوئد اخراج شده و او نیز تصمیم گرفته است که در پی او در مراکش ساکن شود .

لیف خیتنه گفت: “در اوایل به مسلمان شدن فکر نکردم ، فقط به دلیل سکونت در مراکش , نام خود را به احمد تغییر دادم. دو سال بعد از تغییر نام دادن ، تصمیم گرفتم با تحقیق و تفحص, مسلمان شوم.”

خیتنه اظهار داشت که تمام املاک و دارایی خود را در سوئد فروخته است و بقیه عمر خود را در مراکش خواهد گذراند.

منبع: آوای سنت 

منبع اصلی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما