تاریخ انتشار :

انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی منتشر کرد:

پوستر / شهید همت

شهید محمد ابراهیم همت معلم انقلابی از اهال شهر رضا بود که در دفاع مقدس نقش به سزایی را بازی کرد او فرمانده لشکر ۲۷ محمد رسو الله بود.

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )، دیگر آثار محمد جواد طاهری را اینجا ببینید

مطالب دیگر در رابطه با شهید همت را اینجا ببینید

کوتاه نوشت از شهدا تولید انجمن شهید ادواردو آنیلی را اینجا ببیند

دیوار کمک استریپ شهدا را اینجا ببینید

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار