تاریخ انتشار :

انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی منتشر کرد:

پوستر گرافیکی حجاب ( از آثار قدیمی انجمن شهید ادواردو آنیلی)

با حجاب معصومبت کودکانمان را بیمه کنیم.

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )،  طراح محمد جواد طاهری  در طرح زیر را محمد جواد طاهری در دهه هشتاد تولید و  در فضای مجازی منتشر شده است شما نیز میتوانید از این طرح ها با حفظ آرم انجمن شهید ادواردو آنیلی استفاده نمایید. 

ما را در معرفی شهید ادواردو آنیلی یاری نمایید.

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار