تاریخ انتشار :

تولید انجمن شهید ادواردو در سالهای 87 تا 92تولید انجمن در سالهای 87 تا 92

برخی از آثار گرافیکی شهید ادواردو آنیلی و کنت لوکا

گرافیکهای قدیمی از شهید ادواردو آنیلی و شهید ادواردو آنیلی از انجمن شهید ادواردو آنیلی

ط به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )،دیگر پوسترهای شهید ادواردو آنیلی را اینجا ببینید-طراح: محمد جواد طاهری

دیگر نقاشی های مربوط به شهیدادواردو آنیلی را نیز اینجا( نقاشی ادواردو)ا ببینید

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار