تاریخ انتشار :

هنر مذهبی

مجموعه آثار گرافیک بیداری اسلامی تولید انجمن شهید ادواردو آنیلی سال ۸۹-۹۱

این آثار در سالهای ۸۹ تا ۹۱ توسط انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی تولید شده است. و در زمان خود با استقبال عمومی در فضای مجازی روبه رو شده بود.

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )، طراح: محمد جواد طاهری

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار