تاریخ انتشار :

چامو مدیا منتشر کرد

فیلم / مراجع تقلید و مقابله با بیماری های مسری در آیینه تاریخ شیعه

مجموعه چند رسانه ای چامو مدیا به نگاه مراجع و علما در مقابله با بیماری های مسری در تاریخ ایران و عراق پرداخته است.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )،< علما در مقابله با ویروس و بیماری های مسری

>

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار