تاریخ انتشار :

هنر مذهبی

نقاشی شهید ادواردو آنیلی اثر علی برنا

شهید ادواردو آنیلی پسر صاحب کارخانجات فیات بود که پس از ابراز به اسلام و تشیع مورد اذیت و آزارهای بسیار قرار گرفت و سرانجام در سال ۲۰۰۰ در ایتالیا به شهادت رسید.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) 

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار