گرافیک
مبارزه با کشف حجاب اثر زهرا خمسه

زهرا خمسه تصویرگر قمی به تصویر سازی مبارزه زنان در زمان رضاخان با کشف حجاب پرداخت.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) دیگر آثار زهرا خمسه را اینجا ببینید

 آثار دیگر نقاشان مذهبی را اینجا ببینید

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما