به روایت عکس
نماز پرستار بیمارستان شهید مدرس ساوه در جبهه جنگ با ویروس کرونا

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما