مورین آنتلوویچ
بانوی آمریکایی در مراکش مسلمان شد

پس از اتمام نماز جمعه در مسجد حی السلام در شهر آگادیر مراکش، بانوی آمریکایی اسلام خود را اعلام کرد.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)  مترجم از زبان عربی مریم زکاوه / این بانوی آمریکایی که به عنوان استاد انگلیسی در تعدادی از مؤسسات آموزشی در سطح شهر آگادیر فعالیت می کند. او که اکنون نام خود را نور گذاشته است در سال 1963 در حومه “لا گروژ ایلینویز” در ایالت شیکاگو متولد شده و نام واقعی اش “مورین آنتلوویچ” است.گفته میشود معاشرت خانم”مورین آنتلوویچ”، (Maureen Antolovich) با مردم و خصوصا بانوان شهر آگادیر باعث شده تا او جذب سبک زندگی مسلمان شود و در نهایت اسلام را به عنوان دین خود انتخاب کند.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما